Περίληψη

Το έργο «CAPture the Future Generation» εστιάζει στις προκλήσεις του γηράσκοντος αγροτικού πληθυσμού και στοχεύει μέσω των δραστηριοτήτων του και της προώθησης της επιχειρηματικότητας μεταξύ της νέας γενιάς να γεφυρώσει το κενό και να παρακινηθούν περισσότεροι νέοι στην συμμετοχή του γεωργικού τομέα μέσω μιας νέας οικονομικής δραστηριότητας.

Σκοπός

 • Εκπαίδευση και ενημέρωση δασκάλων και εκπαιδευτικών για την προώθηση της συμβολής της ΚΑΠ στην υλοποίηση των πολιτικών προτεραιοτήτων της Επιτροπής, όπως η πρόκληση της κλιματικής αλλαγής, της υγιεινής και υψηλής ποιότητας τροφίμων, σε σχέση με το Σχολικό Σχέδιο της ΕΕ για το Γάλα, τα Φρούτα και Λαχανικά όπως προτάσσει η έκκληση του Tartu.
 • Ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη σημασία της στήριξης της ΕΕ στη γεωργία, την αγροτική ανάπτυξη και την ευρύτερη οικονομία της ΕΕ μέσω της ΚΑΠ
 • Συμμετοχή ενδιαφερομένων, αγροτών και άλλων μερών που δραστηριοποιούνται στις αγροτικές περιοχές για να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με τη συμβολή της ΚΑΠ στην υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών, εστιάζοντας στην οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική διάσταση της ΚΑΠ.
 • Ευαισθητοποίηση των νέων αγροτών τόσο σε αγροτικές όσο και σε αστικές περιοχές της Κύπρου χρησιμοποιώντας καινοτόμες και φιλικές προς τη νεολαία προσεγγίσεις και ενημέρωσή τους για τους στόχους και τα οφέλη της ΚΑΠ.

Ομάδες Στόχου

Οι διαφορές ομάδες-στόχοι έχουν προσδιοριστεί ως:

 • νεολαία (μαθητές λυκείου και φοιτητές πανεπιστημίου , νέοι σε αγροτικές περιοχές)
 • εκπαιδευτικοί και παιδιά
 • αγρότες και άλλοι αγροτικοί φορείς
 • το ευρύ κοινό

Δραστηριότητες

 • Πρόγραμμα «Νέοι Αγροεπιχειρηματίες»: Tο έργο ενθαρρύνει τους νέους να γίνουν επιχειρηματίες με τη συμμετοχή τους σε γεωργικές δραστηριότητες, όπως η ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων, που θα οδηγήσουν σε ένα καινοτόμο γεωργικό προϊόν ή υπηρεσία.

 • Εκπαιδευτική εργαλειοθήκη: Η δραστηριότητα στοχεύει να προσεγγίσει τους μαθητές διδάσκοντας τους δασκάλους, τους οι οποίοι με την σειρά τους θα λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές. Η συγκεκριμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί μέσω εργαστηρίων που θα απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς προκειμένου να παρουσιαστεί η εργαλειοθήκη και να παρέχει πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αξιοποίησής της στην τάξη.

 • Συνέδριο Γεωργικής Επιχειρηματικότητας:Το συνέδριο θα παρέχει στους μαθητές μια πλατφόρμα μέσα από την οποία τα έργα τους θα έχουν τη δυνατότητα να γίνουν γνωστά σε πιθανούς χορηγούς / επιχειρήσεις που ενδεχομένως να είναι πρόθυμες να επενδύσουν στις ιδέες τους.

 • Επικοινωνιακή εκστρατεία: Η επικοινωνιακή εκστρατεία του έργου θα αξιοποιήσει διάφορα μέσα επικοινωνίας για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού πάνω σε ζητήματα και θέματα που σχετίζονται με την Κοινή Αγροτική Πολιτική, ενώ παράλληλα θα εμπλέξει ενδιαφερόμενους φορείς, οι οποίοι μπορούν να ενεργήσουν ως πολλαπλασιαστές του έργου.