Η Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΥΠΠΑΝ), διοργανώνει σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων με θέμα από το «αγρόκτημα στο πιάτο»

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς της Δημοτικής και Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης (Γυμνασιακός Κύκλος) και επιδιώκουν την γνωριμία και την πρακτική εξοικείωση των εκπαιδευτικών με το εκπαιδευτικό υλικό «από το αγρόκτημα στο πιάτο», το οποίο έχει συγγραφεί από την παιδαγωγική ομάδα της ΜΕΠΑΑ και αποτελεί μέρος του προγράμματος «CAPturing the Future Generation», το οποίο στοχεύει στην ανάδειξη της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της ΕΕ στην Κύπρο.

Το εκπαιδευτικό υλικό της ΜΕΠΑΑ επικεντρώνεται στην αγροτική ζωή, την παραγωγή και την κατανάλωση και καλύπτει τέσσερις (4) βασικές θεματικές ενότητες που θα διεξαχθούν ως ακολούθως:

  • ΚΑΠ και Κλιματική Αλλαγή (25.5.2021)
  • ΚΑΠ και Πείνα (27.5.2021)
  • ΚΑΠ και Βιοποικιλότητα (1.6.2021)
  • ΚΑΠ και Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα (3.6.2021)

Τα θέματα αναλύονται παιδαγωγικά και μεταφέρονται στην εκπαιδευτική διαδικασία, τυπική και μη-τυπική, μέσα από καινοτόμες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και δραστηριότητες, οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα στους/στις εκπαιδευτικούς και στους/στις μαθητές/τριες να αντιληφθούν τη σημασία της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στη διασφάλιση της οικολογικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής αειφορίας.

Δείτε τις Εκπαιδευτικές Προτάσεις στην ιστοσελίδα του έργου https://capgeneration.com.cy/ και στον σύνδεσμο: https://bit.ly/3ossWSd

Για πληροφορίες αναφορικά με το εκπαιδευτικό υλικό μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Μονάδα ΕΠΠΑ στο τηλ. 22 402352, perivallontika@cyearn.pi.ac.cy

Το CAPturing the Future Generation, με επικεφαλής την IMH συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα IMCAP (Funds for Information Measures Relating to the Common Agricultural Policy) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει ως απώτερο στόχο την ενημέρωση των νέων, καθώς και του πληθυσμού στο σύνολό του, για την Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για περισσότερές πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα

 +357 22505555  | CAPgeneration2020@gmail.com

Αφήστε μια απάντηση