Μάθημα 2:

Θεματική ενότητα: ΚΑΠ και Κλιματική αλλαγή

Τίτλος μαθήματος: Προσαρμογή αγροτικής παραγωγής στην κλιματική αλλαγή

Τάξη: Γυμνάσιο

Σύνδεσμος μαθήματος: https://sway.office.com/ueKFbvZqVzfORy61?ref=Link&loc=play

Σύντομη περιγραφή περιεχομένου:

Η δραστηριότητα αυτή γίνεται με τη χρήση του ψηφιακού υλικού «Μια βόλτα στη Φάρμα Αμελί» μέσω του πιο πάνω συνδέσμου. Μέσα από ψηφιακό υλικό παρουσιάζεται ένα αυθεντικό πρόβλημα, το οποίο αφορά την προσαρμογή της Φάρμας Αμελί (https://www.ardeche-guide.com/lieux-de-visites/lieux-degustation/la-ferme-de-l-amelie-286597 )  που βρίσκεται στη Νότια Γαλλία, στην κλιματική αλλαγή. Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να μελετήσουν έργα που χρηματοδοτήθηκαν από την ΚΑΠ σε διάφορες χώρες της ΕΕ και αφορούν πτυχές της προσαρμογής της αγροτικής παραγωγής στην κλιματική αλλαγή και να εντοπίσουν κατάλληλες δράσεις που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στην Φάρμα Αμελί. Αναλαμβάνοντας τον ρόλο μίας συμβουλευτικής ομάδας σε θέματα προσαρμογής αγροτικών πρακτικών στην κλιματική αλλαγή, οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να παρουσιάσουν τις ιδέες τους, λαμβάνοντας υπόψιν τη δυνατότητα χρηματοδότησής τους μέσω της ΚΑΠ. Το ψηφιακό υλικό περιλαμβάνει βίντεο, quiz, κείμενα και εννοιολογικό χάρτη.