Μάθημα 2

Τίτλος: «Πόσο κοστίζει ένα burger;”.Οι διατροφικές μας επιλογές και τι αντίκτυπο έχουν στο περιβάλλον.

Τάξη: Ε΄, Στ΄ Δημοτικού και Γυμνάσιο

Σύνδεσμος μαθήματος: https://sway.office.com/CGS02vzwKbAq5w9R?accessible=true

Σύντομη περιγραφή περιεχομένου:

Το διαδικτυακό μάθημα αποτελεί προέκταση του μαθήματος «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» που αναπτύχθηκε στη σχετική ενότητα. Πρόκειται για μια διαδραστική παρουσίαση με οπτικοακουστικό υλικό και ερωτήσεις, οι οποίες αναμένεται να απαντηθούν από τους/τις μαθητές/μαθήτριες. Οι μαθητές/τριες  επιδιώκεται να εστιάσουν στην πτυχή των διατροφικών μας επιλογών και τον αντίκτυπο που έχουν στο περιβάλλον. Επιπρόσθετα, θα ενημερωθούν για την νέα στρατηγική της Ε.Ε. «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και τους στόχους της. Τέλος, μπορούν να παίξουν ένα διαδικτυακό επιτραπέζιο παιχνίδι, προσαρμοσμένο σε όσα έμαθαν από την παρουσίαση.