Μάθημα 1

Τίτλος: Γεωργία ώρα μηδέν! Οι νέοι αγρότες και οι νέες αγρότισσες αναλαμβάνουν δράση!

Τάξη:  Ε’ και Στ’ Δημοτικού και Γυμνάσιο

Σύνδεσμος μαθήματος: https://view.genial.ly/5fe045226157fe0d6918db55/presentation-kap-kai-texnologia

Σύντομη περιγραφή περιεχομένου:

Το διαδικτυακό μάθημα αποτελεί προέκταση του αντίστοιχου μαθήματος τάξης «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας νέων». Οι μαθητές/μαθήτριες μέσα από τη διαδραστική παρουσίαση επιδιώκεται να ενισχύσουν τις γνώσεις τους για σύγχρονα θέματα καινοτομίας και τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται σε καλλιέργειες και να νιώσουν οικεία αφού η τεχνολογία είναι συνυφασμένη με την καθημερινότητά τους. Παράλληλα επιδιώκεται η καλλιέργεια θετικών στάσεων έτσι ώστε οι μαθητές/μαθήτριες ως νέοι πολίτες αυτής της χώρας να μπορούν να δουν τους εαυτούς τους ως εν δυνάμει νέους αγρότες και νέες αγρότισσες συνδυάζοντας την τεχνολογία με τις αγροτικές επιχορηγήσεις (ΚΑΠ).  Επιπλέον θα ερευνήσουν τις θετικές επιπτώσεις που έχουν οι νέες τεχνολογίες στην αειφόρο διαχείριση των γεωργικών πόρων. Στο τέλος συμμετέχουν σε ένα παιχνίδι quiz για να αξιολογήσουν τα όσα έχουν μάθει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΑΠ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ