Συντονιστής:
IMH C. S. C. LTD
Σε συνεργασία με:
Opinion & Action Services Ltd
Com2go Group Ltd
Τηλέφωνο:
+357 22505555
E-mail:
CAPgeneration2020@gmail.com