Τα επιτεύγματα ενός καινοτόμου προγράμματος για την ΚΑΠ

Με σημαντικά επιτεύγματα και πλούσιες εμπειρίες, ολοκληρώνεται αυτές τις ημέρες το καινοτόμο πρόγραμμα «CAPturing the Future Generation». Στους 12 μήνες υλοποίησης του ξεχώρισαν οι δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης, καθώς και η δράση που προσέλκυσε νέους για να στραφούν στην επιχειρηματικότητα στον αγροτικό τομέα.

Από τον Αύγουστο του 2020 μέχρι τον Ιούλιο του 2021, η IMH ανέλαβε με εξαιρετική επιτυχία την υλοποίησή του ύστερα από την επιβράβευση της πρότασης της για συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα IMCAP (Funds for Information Measures Relating to the Common Agricultural Policy) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο απώτερος στόχος είναι η ενημέρωση των νέων, καθώς και του πληθυσμού στο σύνολό του, για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ένας σημαντικός αριθμός Κυπρίων πολιτών είχε την ευκαιρία να πληροφορηθεί για τις προτεραιότητες της ΚΑΠ και την συμβολή που έχει στην ανάπτυξη, την διαφύλαξη των εισοδημάτων των αγροτών και την διαφύλαξη της υπαίθρου καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων του νησιού μας.

Τα επιτεύγματα μας

Το πρόγραμμα “CAPture the Future Generation” πέτυχε να ελκύσει τη νέα γενιά στην επιμέρους δράση «Πρόγραμμα Νέοι Αγροεπιχειρηματίες Κύπρου». Για την Κύπρο είναι εξαιρετικής σημασίας να δημιουργηθεί μια νέα γενιά αγροτών με δεξιότητες και μόρφωση, ώστε να προωθηθεί η ανανέωση των γενιών στον αγροτικό τομέα. Το πρόγραμμα ενέπλεξε νέους και τους έδωσε τα εφόδια να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές ιδέες τους. Τους έδωσε, επίσης, τη δυνατότητα να συνεργαστούν και να δικτυωθούν με ειδικούς από την αγορά και να αναζητήσουν τρόπους υλοποίησης των ιδεών τους.

Εκπαιδευτικές Προτάσεις

Ξεχωριστή θέση είχαν οι  Εκπαιδευτικές Προτάσεις που ετοιμάστηκαν από την Μονάδα για την Εκπαίδευση, το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΠΑΑ) στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας), καθώς και τα εργαστήρια με εκπαιδευτικούς που ακολούθησαν. Δημιουργήθηκε πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό που αφορά σε διάφορες πτυχές της ΚΑΠ και παρουσιάζεται με τρόπο που μπορεί να αξιοποιηθεί στην τάξη.

Συνέδριο Γεωργίας και Νέοι Αγροεπιχειρηματίες

Αποκορύφωμα των δραστηριοτήτων ήταν το  Συνέδριο Γεωργίας, Γάλακτος και Κτηνοτροφίας που έφερε μαζί φορείς, οργανισμούς, επιχειρήσεις και άτομα που ασχολούνται με τον αγροτικό τομέα και συνέβαλε στην ενημέρωσή τους για τα οφέλη της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Το συνέδριο έδωσε επίσης χώρο για συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και πρακτικών, καθώς και την μοναδική ευκαιρία στους νέους αγροεπιχειρηματίες να παρουσιάσουν τις ιδέες τους και να δικτυωθούν με επιχειρήσεις και οργανισμούς του τομέα.

Η συνολική επικοινωνιακή εκστρατεία που αναπτύχθηκε κατέστησε την ΚΑΠ πιο γνωστή στο ευρύ κοινό για την συμβολή της στην οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου.

Όλες οι περισσότερές πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα: https://capgeneration.com.cy

Για επικοινωνία: ΙΜΗ +357 22505555  | CAPgeneration2020@gmail.com

Αφήστε μια απάντηση