Η πρώτη δημοσιογραφική διάσκεψη για το πρόγραμμα CAPture the Future Generation πραγματοποιήθηκε στις 11 Νοεμβρίου. Στο συνέδριο συμμετείχε ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Κάδης, ο οποίος παρουσίασε «Η Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική: Προτεραιότητες και Προκλήσεις της Κύπρου». Η IMH C.S.C., ως συντονιστής του έργου, παρουσίασε τα κυριότερα σημεία του έργου, τους στόχους, την εστίαση και τις δραστηριοτήτες. Οι παρουσιάσεις ολοκληρώθηκαν με την Προϊστάμενη της Μονάδας για την Εκπαίδευση και την Αειφόρο Ανάπτυξη, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτο, Αραβέλα Ζαχαρίου, η οποία παρουσίασε το θέμα «ΚΑΠ: Μια άλλη γωνία για την εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη».

MS8-PROGRAMME-GR

ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ργου-CAPture-the-Future-Generation-1

Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική: προτεραιότητες και προκλήσεις

ργού-CAPture-1

Εκπαίδευση και Κοινή Αγροτική Πολιτική

presentation-CAP_Aravella-Zahariou-1

Αφήστε μια απάντηση