ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΑΦΙ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ ΜΑΣ!

Διδάσκω για την παραγωγή, την κατανάλωση και την αγροτική ζωή στο σχολείο

Τις καινοτόμες εκπαιδευτικές προτάσεις για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) παρουσιάζει η Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΠΑΑ), του Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Υπουργείου Παιδείας, στις 20 Απριλίου, ώρα 17:30 – 19:30 στο πλαίσιο ειδικής διαδικτυακής εκδήλωσης ενημέρωσης με τίτλο «Από το Χωράφι στο Πιάτο μας».

Οι εκπαιδευτικές προτάσεις έχουν συγγραφεί από το προσωπικό  της Μονάδας ΕΠΑΑ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του Υπουργείου Παιδείας, στο πλαίσιο της υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος «CAPture the Future Generation»

Την εκδήλωση οργανώνει η ΠΑ.Δ.Ε.Δ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ και θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής.

Οι Εκπαιδευτικές Προτάσεις περιλαμβάνουν θεωρητικό υπόβαθρο, σχέδια μαθήματος και διαδραστικές δραστηριότητες που πραγματεύονται θέματα που άπτονται σημαντικών πτυχών της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής όπως είναι η Βιοποικιλότητα, η Κλιματική Αλλαγή, η Πείνα και η Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα. Τα θέματα αυτά αναλύονται παιδαγωγικά και μεταφέρονται στην εκπαιδευτική διαδικασία, τυπική και μη-τυπική, μέσα από καινοτόμες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και δραστηριότητες, οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα στους/στις εκπαιδευτικούς και στους/στις μαθητές/τριες να αντιληφθούν τη σημασία της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στη διασφάλιση της οικολογικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής αειφορίας.

Δείτε τις Εκπαιδευτικές Προτάσεις στον σύνδεσμο:

https://capgeneration.com.cy/language/el/%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/

Το πρόγραμμα «CAPture the Future Generation» περιλαμβάνει δραστηριότητες για την εκπαίδευση και ενημέρωση εκπαιδευτικών για την προώθηση της συμβολής της ΚΑΠ στην ΕΕ και στην Κύπρο.

Το CAPture the Future Generation, με επικεφαλής εταίρο την IMH χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα IMCAP (Funds for Information Measures Relating to the Common Agricultural Policy) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ως απώτερο στόχο την ενημέρωση των νέων, καθώς και του πληθυσμού στο σύνολό του, για την Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για περισσότερές πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα| +357 22505555  | CAPgeneration2020@gmail.com

Για πληροφορίες αναφορικά με το εκπαιδευτικό υλικό μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Μονάδα ΕΠΠΑ στο τηλ. 22 402352, perivallontika@cyearn.pi.ac.cy

Αφήστε μια απάντηση