Καλωσήλθατε: CAPture the Future Generation

Το έργο «CAPture the Future Generation» εστιάζει στην πρόκληση του γηράσκοντος αγροτικού πληθυσμού και στοχεύει μέσω των δραστηριοτήτων του και της προώθησης της επιχειρηματικότητας μεταξύ της νέας γενιάς να γεφυρώσει το κενό και να παρακινηθούν περισσότεροι νέοι στην συμμετοχή του γεωργικού τομέα μέσω μιας νέας οικονομικής δραστηριότητας.

Σκοπός

– Εκπαίδευση και ενημέρωση δασκάλων και εκπαιδευτικών για την προώθηση της συμβολής της ΚΑΠ στην υλοποίηση των πολιτικών προτεραιοτήτων της Επιτροπής, όπως η πρόκληση της κλιματικής αλλαγής, της υγιεινής και υψηλής ποιότητας τροφίμων, σε σχέση με το Σχολικό Σχέδιο της ΕΕ για το Γάλα, τα Φρούτα και Λαχανικά όπως προτάσσει η έκκληση του
– Ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη σημασία της στήριξης της ΕΕ στη γεωργία, την αγροτική ανάπτυξη και την ευρύτερη οικονομία της ΕΕ μέσω της ΚΑΠ
– Συμμετοχή ενδιαφερομένων, αγροτών και άλλων μερών που δραστηριοποιούνται στις αγροτικές περιοχές για να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με τη συμβολή της ΚΑΠ στην υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών, εστιάζοντας στην οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική διάσταση της ΚΑΠ
– Ευαισθητοποίηση των νέων αγροτών τόσο σε αγροτικές όσο και σε αστικές περιοχές της Κύπρου χρησιμοποιώντας καινοτόμες και φιλικές προς τη νεολαία προσεγγίσεις και ενημέρωσή τους για τους στόχους και τα οφέλη της ΚΑΠ 
 

 
0 %
Europeans think that agriculture & rural areas are important for our future
0 %
think that the EU is fulfiling its role in ensuring food security
0 %
believe that the CAP benefits all citizens