Πρόγραμμα «Νέοι Αγροεπιχειρηματίες»

«Προώθηση της επιχειρηματικότητας ανάμεσα στη νέα γενιά στον γεωργικό τομέα»

Για δήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πρόγραμμα Νέων Αγρoεπιχειρηματιών Κύπρου συμπλήρωσε την πιο κάτω φόρμα ή κατέβασε την σαν αρχείο PDF, συμπλήρωσε την και απόστειλέ την στην ΙΜΗ, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Andri.Kyriacou@imhbusiness.com είτε μέσω φαξ στο +357-22679820.

Για περισσότερες πληροφορίες: +357 22505533


  ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ


  ΜΕΛΟΣ 1.

  ΜΕΛΟΣ 2.

  ΜΕΛΟΣ 3.

  ΜΕΛΟΣ 4.

  ΜΕΛΟΣ 5.
  Άτομο υπεύθυνο για επικοινωνία με την IMH:  Ακαδημαϊκός / Καθηγητής που συνοδεύει την ομάδα:


  For more information on how we use your data, please refer to our Events Privacy Notice.

  PACKSHOT

  ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  Tο πρόγραμμα «Νέοι Αγροεπιχειρηματίες Κύπρου» ενθαρρύνει τους νέους να γίνουν επιχειρηματίες, μέσα από την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων που θα οδηγήσουν σε ένα καινοτόμο γεωργικό προϊόν ή υπηρεσία. Στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας στον αγροτικό
  τομέα και η ενημέρωση των νέων σχετικά με τα οφέλη της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρησιμοποιώντας καινοτόμες και φιλικές προς τη νεολαία προσεγγίσεις.
  Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου CAPturing the Future Generation, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα IMCAP της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

  • Σε φοιτητές / φοιτήτριες πανεπιστημίων και ακαδημαϊκούς
  • Σε μαθητές / μαθήτριες και καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

  ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

  • Εκπαίδευση των ομάδων από ειδικούς σε θέματα, όπως: Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ε.Ε. Γεωργία-κτηνοτροφία Κυπριακή γεωργία Γεωργία και τουρισμός Ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών/ σχεδίων Δημιουργία επιχειρηματικής ομάδας Δημιουργία επιχειρηματικού μοντέλου Δημιουργία επιχειρηματικού πλάνου Branding- Marketing

  • Υποστήριξη των ομάδων από ειδικούς/μέντορες, για ανάπτυξη του επιχειρηματικού τους σχεδίου, μέσα από συναντήσεις.

  • Διαγωνισμό StartUp: Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με διαγωνισμό ανάμεσα στις ομάδες, μέσα από τον οποίο θα αναδειχθούν οι τρεις πρώτες με τις καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες.

  • Συνέδριο Γεωργικής Επιχειρηματικότητας: Το συνέδριο θα παρέχει στους συμμετέχοντες μια πλατφόρμα, μέσα από την οποία θα παρουσιαστούν τα επιχειρηματικά τους σχέδια σε πιθανούς χορηγούς/ επιχειρήσεις, που ενδεχομένως να είναι πρόθυμες να επενδύσουν σε αυτά. Στο συνέδριο θα ανακοινωθούν και οι τρεις νικήτριες ομάδες.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να σχηματίσουν ομάδες των πέντε ατόμων (μέγιστος αριθμός) και ενός ακαδημαϊκού / καθηγητή. Για δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να συμπληρωθεί η φόρμα ή το έντυπο δήλωσης συμμετοχής πιο πάνω και να σταλεί στο Andri.Kyriacou@imhbusiness.com, μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2021.

  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

  ΠΡΟΝΟΜΟΙΑ

  • Εκπαίδευση και υποστήριξη από ειδικούς/μέντορες για ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου στον γεωργικό τομέα
  • Πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό όσον αφορά τους τομείς της αγροτικής ανάπτυξης και της επιχειρηματικότητας
  • Πρόσβαση σε διαδικτυακές διαλέξεις και βίντεο για εμπλουτισμό και εμβάθυνση γνώσεων
  • Ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών
  • Δικτύωση με μεγάλες επιχειρήσεις στην Κύπρο
  • Ευκαιρία υλοποίησης της ιδέας τους
  • Επαφή με ανθρώπους που ξεχωρίζουν στον τομέα τους
  • Ευκαιρία μελλοντικής εξέλιξης της ιδέας τους
  • Βραβεία

  Το περιεχόμενο της παρούσας σελίδας απηχεί τις απόψεις του συντάκτη/της συντάκτριας μόνο, ο οποίος/η οποία φέρει την αποκλειστική ευθύνη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχει