• Εκπαίδευση και ενημέρωση δασκάλων και εκπαιδευτικών για την προώθηση της συμβολής της ΚΑΠ στην υλοποίηση των πολιτικών προτεραιοτήτων της Επιτροπής, όπως η πρόκληση της κλιματικής αλλαγής, της υγιεινής και υψηλής ποιότητας τροφίμων, σε σχέση με το Σχολικό Σχέδιο της ΕΕ για το Γάλα, τα Φρούτα και Λαχανικά όπως προτάσσει η έκκληση του Τάρτου (σεμινάριο της Ε.Ε.).
  • Ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη σημασία της στήριξης της ΕΕ στη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη, καθώς και για την ευρύτερη οικονομία της ΕΕ.
  • Τη βιωσιμότητα της γεωργίας, εστιάζοντας στις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές διαστάσεις της ΚΑΠ.
  • Ευαισθητοποίηση των νέων αγροτών τόσο στις αγροτικές όσο και στις αστικές περιοχές της Κύπρου σχετικά με τα οφέλη της ΚΑΠ, χρησιμοποιώντας καινοτόμες και φιλικές προς τη νεολαία προσεγγίσεις.