Η ΚΑΠ υιοθετείται ως μέσο για την παροχή σταθερού και ασφαλούς εφοδιασμού τροφίμων στους πολίτες της ΕΕ, ενισχύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας της ΕΕ