Αύξηση της παραγωγικότητας, οι αγρότες παράγουν περισσότερα προϊόντα από ό, τι χρειάζεται. Λαμβάνονται μέτρα για τη μείωση των επιπέδων παραγωγής για την κάλυψη των απαιτήσεων της αγοράς.