Παρέχεται υποστήριξη εισοδήματος υπό όρους. Οι αγρότες είναι υπεύθυνοι για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για την ασφάλεια των τροφίμων, των περιβαλλοντικών και ζωικών προτύπων για την υγεία και την καλή διαβίωση.